ជំនួយការគ្រូ | Teacher Assistant (Career)

Posted:31/05/2017 ClosingDate:30/06/2017

ជំនួយការគ្រូ ចំនួន ៥នាក់

តម្រូវការការងារ

 • ជំនួយក្នុងការបង្រៀន និងអប់រំក្មេងៗ
 • ជំនួយក្នុងការមើលថែក្មេងៗដូចជា ពេលរៀន ពេលញុំាអាហារ ពេលចូលបន្ទប់ទឹក​ ពេលឡើងជណ្តើរ។ល។
 • ជំនួយក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ និងអនាម័យចំពោះក្មេងៗ
 • ជំនួយក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសសិក្សាឱ្យបានល្អប្រសើរ
 • ធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចចំពោះមាតាបិតាសិស្សដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់ពេលទទួលសិស្សចូលរៀន
 • មើលថែសិស្សពេលកំពុងរង់ចាំមាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាលមកទទួល
 • ជំនួយក្នុងការតាមដានអង្កេត និងរាយការណ៍ជូនប្រធានអំពីការវិវឌ្ឍន៍នៃការសិក្សារបស់សិស្ស
 • ជំនួយក្នុងការបង្កើតគោលការណ៍​ និងវិន័យសម្រាប់ថ្នាក់រៀន
 • កិច្ចការផ្សេងៗតាមការស្នើសុំរបស់ប្រធាន ឬគ្រូបន្ទុក

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស

 • ជាបេក្ខជន ដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • ជានិស្សិតដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬបរិញ្ញាបត្ររង ផ្នែកអប់រំភាសាអង់គ្លេសកាន់តែប្រសើរអាចនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានល្អ
 • មានបទពិសោធន៍បង្រៀនសិស្សកាន់តែប្រសើរ
 • អាចនិយាយ ស្តាប់ និង​ សរសេរភាសាអង់គ្លេសបានល្អ
 • មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសិស្ស និងអាណាព្យាបាល
 • បើកចិត្តឱ្យទូលាយ ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ថ្មីៗ
 • ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និងគោរពពេលវេលាធ្វើការ
 • អាចធ្វើការជាក្រុមបានល្អ
 • មានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយ និងច្បាស់លាស់ជាមួយអង្គភាព
 • មានអត្តចរិកល្អ អត់ធ្មត់នឹងសម្ពាធការងារ
 • មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចមកដាក់ពាក្យដោយផ្ទាល់នៅការិយាល័យថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រ ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស ឬការិយាល័យផ្តល់ព័ត៌មាន នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី ឬអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈ ទូរសព្ទលេខ៖ ០៩៥ ៩១១ ៧៥៥ ឬតាមរយៈ Email: hr.recruitment@diu.edu.kh កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី ៣0 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៥ល្ងាច

How to Apply

Interested candidate, please submit CV and Cover Letter via email or office address below. Only shortlisted candidates will be notified and contacted by phone or email for interview. Women are encouraged to apply.
Download Form
Tel: 095 911 755
Email: hr.recruitment@diu.edu.kh

teacher assistant